I TROBADA XIPVG, Michoacán-Mèxic, 2005

/I TROBADA XIPVG, Michoacán-Mèxic, 2005
I TROBADA XIPVG, Michoacán-Mèxic, 20052018-10-31T20:02:38+00:00

Encuentro Internacional de la XIPVG

y 10 años de la Red Nacional Mexicana y 8 de la Red Centroamericana

Convocan:  Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Fundación Friedrich Ebert-México, Instituto Michoacano de la Mujer y Comunicación e Información de la Mujer A.C. CIMAC.

Imatge de la I Trobada de la XIPVG (Diseny: Fabiola Llanos).

Declaració final

XARXA INTERNACIONAL DE PERIODISTES AMB VISIÓ DE GENERE

Ressenyem el text íntegre que es va consensuar a la ” Xarxa Internacional de Periodistes amb visió de gènere”  a la Ciutat de Morelia de l’Estat de Michoacán (Mèxic) el dia  12 de novembre d’aquest any 2005:

XARXA INTERNACIONAL DE PERIODISTES AMB VISIÓ DE GÈNERE

Reunides a la Ciutat de Morelia, Michoacán, els dies 11 i 12 de novembre de 2005, periodistes de 14 països (Argentina, Alemanya, Espanya, Itàlia, Perú, El Salvador, Nicaragua , Costa Rica, Panamà, República Dominicana, Guatemala, Cuba, Estats Units i Mèxic) vam crear aquesta  “Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere” com un espai en el que confluïssin periodistes de forma individual i col·lectiva de diferents llocs del planeta, amb el propòsit de promoure un periodisme amb. Perspectiva de gènere.

ANTECEDENTS

Amb mes de 10 anys d’Història, de confluència d’organitzacions gremials de periodistes i organitzacions feministes, amb intenció clara de revaloritzar les paraules les accions, les condicions i problemàtiques de les dones i alhora de visibilitzar les dones en els diferents mitjans de comunicació.

Així van néixer la “Xarxa Nacional de Periodistes, la Xarxa Centreamericana i del Carib i diferents xarxes locals, nacionals i regionals. De la mateixa manera a Europa, es va crear l’Associació de Dones Periodistes de  Catalunya, la Xarxa Europea de Dones Periodistes i l’Associació de Dones de la Comunicació.

(Especificació per aquesta edició en Català: aquests son els noms d’organitzacions que es van consensuar. Hi manca, evidentment, la tot just constituïda Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en el Estado Español i la seva vessant dels col·lectius catalans a la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores a Catalunya, com ara Penelopes, Radio Paka, Secretaria de la Dona del Sindicat de Periodistes…a banda dels ja esmentats originàriament).

Davant  la globalització i conscients de la necessitat de potenciar el treball de les xarxes de visibilitzar les problemàtiques de la condició social de les dones, i tenint en compte els esforços, i les fites aconseguides d’altres xarxes nacionals i regionals a diferents països, decidim impulsar una amplia xarxa intercontinental.

OBJECTIUS

• Formalitzar i consolidar la xarxa

• Visibilitzar les desigualtats de gènere en els mitjans de comunicació dels països membres d’aquesta xarxa

• Fomentar que les dones periodistes assumeixin càrrecs directius en els mitjans.

• Concentrar el major número de professionals dels mitjans a l’entorn dels objectius de la xarxa.

• Intercanviar i enfortir la informació de gènere entre Països.

• Generar i recolzar campanyes en temes que ens uneixen i enforteixen com xarxes.

• Fer créixer la solidaritat i cooperació entre periodistes.

• Respectar les característiques d’identitat de regions i Països.

• Crear borsa de treball a traves de la xarxa.

• Promoure models de capacitació i actualització en matèria de genere i tecnologies, aprofitant les especialitzacions d’integrants de la xarxa.

• Potenciar l’ organització i cooperació entre xarxes.

• Recolzar i fomentar el creixement de xarxes a països on encara no existeixin.

• Intercanviar informació respecte a les legislacions en matèria de comunicació i gènere entre els països.

• Buscar de manera conjunta fonts de finançament per projectes comuns.

• Posar el tema de gènere en les agendes informatives dels països que configuren la xarxa

• Promoure l’ us de llenguatges no sexistes ni excloents.

• Prioritzar  les dones com fonts d’ informació.

• Crear un logotip per a la xarxa a mig termini, mitjançant un concurs

• Aspirar a la creació d’ una agencia internacional de noticies amb perspectiva de gènere.